Skautky a skauti z Chrudimi


1. chlapecký oddíl

Skauti a vlčata fungují na středisku už mnoho let a za tu doby jsme prošli mnoha změnami. V roce 2013 jsme začali se skupinkou šesti nových vlčat, která fungovala jako samostatná družina v rámci oddílu Stříbrné řeky. V roce 2016 vznikl samostatný 1. chlapecký oddíl. V současnosti máme společnou družinu Netopýrů ze starších vlčat a mladších skautů, kde je přibližně 10 dětí, které vedou dospělí vedoucí.

Scházíme se u nás v klubovně U Tří smrčků ve čtvrtek od 16:00 do 18:00.

Protože jsme hodně živí a neposední, potřebujeme se na schůzce pořádně vyřádit. Hrajeme si a sportujeme, učíme se skautské dovednosti a další užitečné věci. Jednou za měsíc míváme nějakou výpravu do přírody nebo se účastníme nějaké zajímavé akce. Očas pořádáme nějakou víkendovou akci v klubovně - např. s deskovými nebo počítačovými hrami. Pravidelně se také zúčastňujeme skautských závodů.
V létě obvykle jezdíme na dvoutýdenní tábor.

Vedoucí vlčat
  • Ing. Petr Pospíšil - Pizin (kontakt)

Fotografie z našich akcí a táborů od Pizina naleznete zde.

Informace o oddíle pro rodiče skautů ke stažení zde
Přihláška do Junáku ke stažení zde


Na úvod
 •Created by David Večeřa • Podpořil Český hosting • Upravuje Skřítek a Pizin