Skautky a skauti z Chrudimi

Oddíl Stříbrné řeky

Oddíl Stříbrné řeky vznikl v roce 1996 a své jméno získal podle řeky Chrudimky. Slavnostně byl pokřtěn v údolí Krkanky. V té době ho tvořila pouze jedna družina. Během let však počet členek narůstal a z malých skautek vyrostly rádkyně a vedoucí, které v současnosti tvoří vedení oddílu.

Vedoucí oddílu Stříbrné řeky
  • Mgr. Jiřina Vobořilová - Karkulka (kontakt)
Zástupce vedoucí oddílu Stříbrné řeky
rangers

O oddílu

V současné době má Oddíl Stříbrné řeky má dvě družiny. Družinu skautek, kterou navštěvují dívky ve věku od 12 do 18 let, a družinu světlušek, kterou navštěvují dívky ve věku 8 - 11 let. Starší skautky pomáhají s přípravou programu a vedením mladších dětí.
Vedoucí oddílu je Jiřina Vobořilová - Karkulka a zástupce vedoucí oddílu se jmenuje Jitka Šilhová - Hop.

Po celý rok se družiny scházejí na družinových schůzkách, které se konají každý týden, v klubovně U Tří smrčků. Oddíl se také účastní různých akcí a pro své členy připravuje víkendové výpravy.


Na úvod
 •Created by David Večeřa • Podpořil Český hosting • Upravuje Skřítek a Pizin