Skautky a skauti z Chrudimi

Informace o středisku Chrudim

Organizace a řízení

Středisko Chrudim je součástí celosvětové skautské rodiny, kterou v České republice reprezentuje Junák - český skaut, z.s. Organizačně spadá pod Okresní radu Chrudim.

World scout foundationStředisko je základní organizační článek Junáka. Zřizuje zpravidla několik oddílů a na rozdíl od nich má právní subjektivitu (vlastní majetek, může vystupovat v právních vztazích, je pořadatelem všech akcí apod.). Středisko vede středisková rada v čele s vůdcem střediska, který je zároveň statutárním orgánem.

Jak to v Chrudimi chodí

První Junáci byli v Chrudimi za první republiky a od té doby jejich následovníci (byť s dlouhými vynucenými přestávkami) kráčí po skautské stezce až dodnes.

Dnes má středisko přes 70 členů a tvoří ho 3 oddíly:

  • 1. chapecký oddíl
    Kluci od 9 do 13 let.
  • Oddíl Stříbrné řeky
    Děvčata od 8 do 18 let.
  • Oddíl benjamínků
    Kluci od 6 do 8 let.

Každý z oddílů má samostatný celoroční program a družinové nebo oddílové schůzky. Mnohé akce jsou také společné.

Máme pestrý program ...

Oddíly vyrážejí pravidelně na jedno i vícedenní výpravy do přírody a pořádají nejrůznější jiné akce jako třeba návštěva bazénu, muzea, skautské závody atd.
Junák - svaz skautů a skautek ČR

Kromě tradičního oddílového programu se zapojujeme do různých akcí pro veřejnost nebo je přímo pořádáme. Mezi naše tradiční akce patří Mikulášská nadílka v nemocnici, rozdávání Betlémského světla, dobročinná sbírka Postavme školu v Africe, hry pro veřejnost po městě nebo v parku apod.

Každým rokem obvykle pořádáme čtrnáctidenní letní tábory.

Účastníme se také různých celostátních akcí (Klíč 2008, ObRok - setkání roverů a rangers ČR, Svojsíkův závod), ekologických aktivit (AlKo) i mezinárodních skautských setkání. Dlouhodobě spolupracujeme se střediskem francouzských skautů a uspořádali jsme již pět společných táborů jak v ČR tak ve Francii. Zúčastnili jsme se i několika mezinárodních skautských setkání slovanských skautů a v poslední době Intercamp (2004 v Čechách, 2005 a 2013 v Nizozemí).

Členové střediska mají také možnost vyjet na celosvětové skautské jamboree pořádané každé čtyři roky, naši členové byli v roce 1998/99 v Chile a v roce 2011 ve Švédsku. Možností je také vyjet jako dobrovolník na nějakou mezinárodní skautskou základnu po Evropě. Takto jsme byli několik měsíců na základnách v Dánsku a Švédsku.


Na úvod
 •Created by David Večeřa • Podpořil Český hosting • Upravuje Skřítek a Pizin