Skautky a skauti z Chrudimi

Základní informace o Junáku

Skauting

Život ve skautském oddíle, to je dobrodružství, přátelství, poznání, zábava, sport, odpočinek, ale i dřina a překonání sebe sama.

  • Je to soužití v kruhu kamarádů, které je založeno na spolupráci, toleranci a obětavosti.
  • Je to nepřeberné množství zážitků, her a soutěží.
  • Je to cesta k všestrannému rozvoji, je to příprava na celý budoucí život.
Skauting může chlapcům a děvčatům pomoci najít cestu nejen k přírodě, ale i k druhým lidem a k sobě samým. Podporuje samostatnost a odpovědnost, tvořivost a touhu pořád se zlepšovat.

Skautský oddíl Stříbrné řeky Chrudim


Co je Junák?

Junák - svaz skautů a skautek ČRJunák - český skaut, z.s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Junák vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly fungovat a vždy byl znovu obnoven. Na přelomu let 1989 a 1990 vstala skautská organizace z popela znovu. V souvislosti s rozdělením Československa se dělí i junácká organizace a získává svůj dnešní název Junák - svaz skautů a skautek ČR.

Se svými 53 000 členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautů WOSM a skautek WAGGGS.

Poslání Junáka

Junák - český skaut, z.s.Posláním Junáka je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám.

Jsme společenstvím, v němž čest, přátelství, ušlechtilost, zdatnost, nezištnost a odvaha patřily vždy k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám.

Našim cílem je přispět k výchově generace vzdělané, sebevědomé, citlivé, s ambicemi a schopnostmi správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti.

Více informací se dozvíte na adrese www.skauting.cz


Na úvod
 •Created by David Večeřa • Podpořil Český hosting • Upravuje Skřítek a Pizin